Blog | Administrator

 
 
Izbori u LSV
Ana Pataki | Sreda, 24. 04. 2019. | Komentara: 0

Više mesta u vrtićima - prava mera pronatalitetne politike

Ovih dana je vreme upisa novih generacija dece u vrtiće. Najveći problem imaju veliki gradovi, gde se na jedno mesto prijavljuje i po šestoro dece. Od priloga za upis treba priložiti uobičajenu dokumentaciju, prilikom upisa se traži i potvrda o redovnoj vakcinaciji. U odnosu na dvostruko roditeljsko iskustvo koje smo prošli pre nekoliko godina - procedura je olakšana elektronskim upisom, gde predškolske ustanove po službenoj dužnosti nabavljaju potrebnu dokumentaciju. 

Dok sela i manja mesta izumiru, vrtići i škole se spajaju, a potom i gase, dotle gradovi kao što su Novi Sad i Beograd imaju svega 30% raspoloživih mesta u odnosu na broj podnetih prijava. Još prošle godine, u Novom Sadu je prijavljeno trostruko više dece od broja oglašenih praznih mesta u predškolskim ustanovama. I to je delimično rešeno subvencijama privatnim vrtićima, koje plaća lokalna samouprava. Ukoliko dete ne bude upisano u državni vrtić, roditelji sa odbijenicom upisuju dete u privatnu predškolsku ustanovu koje ima potpisan ugovor sa lokalnom samoupravom, te plaćaju manji iznos, dok razliku nadoknađuje grad. Beograd tako upisuje 7900 dece u različitim starosnim grupama (jaslena grupa, vrtić, produženi boravak za predškolsku decu), trenutno je upisano oko 60000 dece, a uz pomoć subvencija koje izdvaja Grad Beograd, u privatnim predškolskim ustanovama je upisano još 17000 dece, dok je do kraja upisa moguće proširenje lista (čitaj veće grupe) za oko 20%. 

Ipak, uslovi nisu sjajni. Roditelji moraju biti zaposleni, da bi dete bilo upisano, a najčešće ne mogu tražiti posao (češće majke), jer nema ko da čuva dete. Pri tom, nakon što je kabinet ministarke bez portfelja na ime sufinansiranja mera populacione politike u Vojvodinu za 2018. godinu usmerio svega 100 miliona, što je svega 20% od ukupnog novca namenjenog ovim merama. Liga socijaldemokrata Vojvodine već je ukazivala da je količina finansijske pomoći nedovoljna – otvoreno je ukupno 1000 mesta u vrtićima na teritoriji cele AP Vojvodine. Problem nedovoljno mesta u predškolskim ustanovama nije nov, o njemu su poslanici Lige socijaldemokrata Vojvodine govorili i na sednicama Skupštine AP Vojvodine. 

Mere pronatalitetne politike se mere brojem mesta u vrtićima za decu, jer će na taj način biti moguće zaposliti njihove majke, a budžet se na taj način puni porezom na prihode zaposlenih i doprinosima za zdravstveno i penziono osiguranje, što daje pravo da se govori o „usklađivanju rada i roditeljstva“. Stimulisati natalitet znači obezbediti sigurna radna mesta, stabilna lična primanja i mogućnost čuvanja dece u adekvatnim predškolskim ustanovama, kako majka ne bi morala da bira između podizanja dece i profesionalnog usavršavanja. 
Za sada se još uvek ne vidi odlučnost države da radi u interesu građana, u smislu podizanja nataliteta merama pronatalitetne politike. 

Autorka je članica Političkog saveta 
Lige socijaldemokrata Vojvodine mr Maja Sedlarević | Utorak, 16. 07. 2019. | Komentara: 0
Izveštaj Evropske komisije kao opomena i podstrek Najnoviji izveštaj o napretku Republike Srbije koji je predstavila Evropska komisija pokazuje sve ono što je trebalo i sami da znamo – napredak ne ide očekivano i evropske integracije ne idu po planu.
Olena Papuga | Sreda, 26. 06. 2019. | Komentara: 0
Demokratsko društvo mora garantovati ljudska i manjinska prava
Tokom održavanja seminara „Angažovanje parlamenata u oblasti ljudskih prava: Određivanje primera dobre prakse i i novih mogućnosti za delovanje“, učestvovala sam kao predstavnica Narodne skupštine Republike Srbije. Za učešće na seminaru me između ostalog kvalifikovalo mesto u Odboru za ljudska i manjinska prava, kao i stvarno zalaganje za bolji status predstavnika nacionalnih zajednica u Republici Srbiji. Kao članica Lige socijaldemokrata Vojvodine podnela sam amandmane na predloge dva zakona koja su bila u skuppštinskoj proceduri, a odnosili su se na prava nacionalnih manjina.
mr Maja Sedlarević | Utorak, 18. 06. 2019. | Komentara: 0
Zbog veličanja zločina - smena
Odbornička grupa Lige socijaldemokrata Vojvodine u Skupštini grada Novog Sada pokrenula je inicijativu za smenu Branke Bežanov sa mesta zamenice predsednika Skupštine grada Novog Sada. Na ovaj potez Odbornička grupa LSV odlučila se smatrajući da je zadatak i obaveza svakog odbornika i svake odbornice Skupštine grada da čuva i svojim postupcima ne narušava ugled Novog Sada.

facebook