Bojan Kostreš http://lsv.rs/rss.php?t=b&b=169 Poslednji blogovi za Bojan Kostreš sr 60 Svaki dan života - nova pobeda heroja protiv maligniteta http://lsv.rs/index.php?p=175&v=155 U petak 15. februara, obeležen Međunarodni dan dece obolele od raka. Tom prilikom različite institucije i organizacije ukazuju na broj obolelih, preminulih, predloga i rešenja koja mogu ubrzati izlečenje ili olakšati boravak i oporavak pacijentima na Odeljenjima za onkologiju. Na svetskom nivou prema podacima Međunarodne organizacije „Childhood Cancer International”, svake godine oboli oko 300 000 dece, mlađe od 19 godina. Da li su sankcije najbolja mera za više skrining pregleda? http://lsv.rs/index.php?p=175&v=154 Zakon o zdravstvenom osiguranju je usvojen još 2005. godine – od tada je nekoliko puta menjan i dopunjen. Neki od predloga za njegove izmene su stajali na marginama Ministarstva zdravlja preko pet godina. U predlogu koji je 8. januara 2019. godine upućen u proceduru Narodne skupštine Republike Srbije, za njegovu realizaciju su u najvećoj meri zaduženi Ministarstvo zdravlja i Republički zavod za zdrastveno osiguranje. Boljim sprovođenjem zakona manje nasilja u porodici http://lsv.rs/index.php?p=175&v=146 Poslednja vest o ubistvu i samoubistvu bivših supružnika iz okoline Čačka, treba da bude upozorenje nadležnom ministarstvu i službama koje se bave temom sprečavanja nasilja u porodici i partnerskim odnosima. Brutalno ubistvo metalnom šipkom na radnom mestu bivše supruge, a potom i oduzimanje života vešanjem, su posledica samo kraće verbalne rasprave, a zapravo znak nemoći države da se suoči sa ovim problemom. Od 500 miliona za vrtiće i igrališta, zašto Vojvodini samo 20%? http://lsv.rs/index.php?p=175&v=139 U moru loših izbora popularizacije povećanja nataliteta, koje je Kabinet ministarke bez portfelja za demografiju i populacionu politiku sprovodio u prethodnom periodu, konačno je došlo do pomaka u pozitivnom pravcu.Dodeljeno je oko 500 miliona dinara jedinicama lokalne samouprave. Ova sredstva su bespovratna pomoć koja za cilj imaju sufinaniranje mera populacione politike u Srbiji. Usvojeni zakon socijalne politike obmana vladajuće stranke http://lsv.rs/index.php?p=175&v=137 Usvajanjem izmena Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, postaju aktuelne mere pronatalitetne politike koje bi trebalo da pruže veću podršku porodici, uz širi krug korisnika materijalne pomoći. Ipak, sve mere nemaju pravog efekta ako ne postoji kontekst u kom se mogu uskladiti rad i planiranje porodice.  Trudnice i porodilje zaslužuju odgovorno ponašanje vlasti http://lsv.rs/index.php?p=175&v=119 Ponovo se zanemaruju potrebe trudnica i porodilja, ne poštuju prethodno ostvarena prava i privilegije koje su u jednom trenutku stekle, budući da sve više opština i gradova ne isplaćuju oblike materijalne pomoći. Zbog sve lošijeg odnosa prema trudnicama i porodiljama, treba insistirati od lokalnih samouprava, pokrajinske i republičke administracije da odgovornije postupaju prema sugrađankama koje su u specifičnom periodu života. Da li nam zaista treba dualno obrazovanje? http://lsv.rs/index.php?p=175&v=117 Država nema sluha za roditelje http://lsv.rs/index.php?p=175&v=112 Marta 2017. navršiće se tri godine od kako sam se priključila tadašnjoj inicijativi tri organizacije koje su kroz kampanju „Pravo za mame” nameravale menjati Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom. Na kraju, kampanja se može smatrati uspešnom, jer su njeni ciljevi uspešno realizovani. Ali, država je, ipak, zatajila. Dan porodice http://lsv.rs/index.php?p=175&v=91 Siromaštvo u Srbiji raste, što dokazuju decembarski rezultati ”Istraživanja višestrukih pokazatelja položaja žena i dece” koje je sproveo Republički zavod za statistiku uz podršku Dečijeg fonda Ujedinjenih nacija (UNICEF). Žene i dalje češće odbijaju na konkursima za posao http://lsv.rs/index.php?p=175&v=88 Još 1911. godine, kao rezultat odluka u Kopenhagenu, više od milion žena i muškaraca zahtevali su ne samo pravo glasa za žene nego i omogućavanje prava na rad, profesionalno usvršavanje i ukidanje polne diskriminacije. Forum žena čeka odgovor od ministra Stefanovića http://lsv.rs/index.php?p=175&v=86 Prošlo je dva meseca od kada smo pisale ministru policije Nebojši Stefanoviću i predložile mu formiranje specijalnih Odeljenja za suzbijanje nasilja u porodici, po uzoru na model dobre prakse koji postoji u Subotici. Podrška toj inicijativi je, podsetimo, stigla i iz kabineta pokrajinskog Ombudsmana, kada je zamenica Danica Todorov navela da podizanje nivoa svesti o prevenciji znanja o nasilju u porodici doprinosi i povećanju efikasnosti u postupanju policijskih uprava u slučajevima nasilja u porodici. Ćutanje je saučesništvo! http://lsv.rs/index.php?p=175&v=81 Piše: Ana PatakiŠesnaest dana aktivizma protiv nasilja nad ženama je vreme počev od 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koje povezuje nekoliko datuma posvećenih zaštiti i očuvanju ljudskih prava, ukazivanju na problem marginalizovanih društvenih grupa, kao podsetnik i namera da se posvetimo njihovim potrebama.