Ako su deca ukras sveta odrasli moraju biti odgovorni stariji i dozvoliti im da krase svet

 
 
Izbori u LSV
Saopštenja | Nedelja, 03. 11. 2019. | Komentara: 0

Ako su deca ukras sveta odrasli moraju biti odgovorni stariji i dozvoliti im da krase svet

Novi Sad, 3. novembar 2019 - Liga socijaldemokrata Vojvodine nedavno je  potpisala Memorandum o razumevanju i prihvatanju Kodeksa o zaštiti dece od političkih zloupotreba, izražavajući tako podršku aktivnostima Udruženja „Prijatelji dece Srbije“, u nameri da zaštiti decu od eventualnih političkih zloupotreba. 

LSV

Međunarodno zakonodavstvo prepoznaje prava deteta od Konvencije usvojene na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija od 1989. godine, preko Zakona o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih nacija 1990. godine, uz prihvatanje principa Svetskog samita za decu iz iste godine.  Prvi Kodeks „Deca i mediji“ koji je od 1993. godine štampan u nekoliko izdanja, nastao je kao izraz potrebe da se zaštite ne samo dečja prava u načelu, već da se preko medija uzmu u zaštitu sva deca koja su u tom trenutku bila ugrožena na svaki način, čak i fizički – u vreme sukoba na tlu tadašnje Jugoslavije. U tom periodu nije postojala nikakva zakonska regulativa, niti približna razuđenost medijskih sadržaja. Značaj u usvajanju novog Kodeksa ogleda se i u tome što se u međuvremenu desila i digitalna revolucija koja je za period od 26 godina donela nove promene, usvojene obrasce ponašanja i rada medija, filmske industrije... 

Danas je stanje poražavajuće budući da u Srbiji oko 115.000 dece živi u apsolutnom siromaštvu, a dodatnih 30,2% je u riziku da padne ispod ove granice. Samo polovina dece pohađa obavezno predškolsko obrazovanje, kod najsiromašnijih društvenih grupa taj procenat je svega 9%. I dalje postoji isključenost dece iz marginalizovanih porodica, koja imaju invaliditet ili teške oblike smetnji u razvoju. Uprkos negativnom demografskom trendu, ne postoji sluh državnih institucija da se olakša planiranje porodice i uskladi rad i roditeljstvo, kako bi se moglo rešiti egzistencijalno pitanje porodice, uz institucionalno obrazovanje dece iz najugroženijih društvenih grupa. 

Svi zakoni koji su usvojeni u Narodnoj skupštini Republike Srbije imaju „prizvuk“ evropskog zakonodavstva, ali nisu usklađeni sa praksom koja se primenjuje. Ništa ne pomaže, jer se mora odgovoriti na potrebe dece i omladine, jer na taj način sprečavamo ugrožavanje njihovih prava na samom izvoru problema. To znači veći stepen saradnje ustanova socijalne i zdravstvene zaštite, bolju zaštitu prava deteta u slučajevima bolesti, zanemarivanja, uključivanja u društvene tokove… 

Liga socijaldemokrata Vojvodine potpisivanjem pomenutog Memoranduma izražava spremnost da učestvuje u stvaranju uslova za što lakši ulazak deteta u svet odraslih kroz delovanje u javnom prostoru. U obavezi smo da stvorimo pozitivne vrednosti u društvu, tokom školovanja i sticanja iskustva da svakom detetu omogućimo da postane odgovorna odrasla osoba koja je spremna da se nosi sa izazovima u periodu zrelosti. Uloga političkih organizacija je da se zalažu za regulisanje i ostvarivanje političkih prava deteta, koja su primerena njihovom uzrastu i psihičkoj zrelosti, protiv bilo kakvog oblika zloupotrebe ovih prava u političke svrhe. Bez obzira na razloge i obrazloženja. Ako učestvujemo u kreiranju budućnosti za svu decu, moramo se potruditi da aktivnostima i delovanjem stvorimo okruženje koje će biti ispunjeno poverenjem, tolerancijom, težnjom ka slobodi i unapređivanju kako znanja, tako i veština, poštovanjem prava svake osobe – od dana rođenja. 

Pozdravljamo odlučnost u radu Udruženja „Prijatelji dece Srbije“ koji rade u interesu dece kroz Kodeks i obavezu potpisivanja Memoranduma. Liga socijaldemokrata Vojvodine će svojim radom pokušati da odgovori na sve obaveze koje političke partije imaju, zalažući se za najbolji interes dece u svojim svakodnevnim aktivnostima. 

Sekretarka Političkog saveta 
Lige socijaldemokrata Vojvodine 
Ana Pataki Događaji | Četvrtak, 06. 08. 2020. | Komentara: 0

Dejan Čapo izabran za potpredsednika Skupštine APV

Pokrajinski poslanik Lige socijaldemokrata Vojvodine mr Dejan Čapo izabran je za potpredsednika Skupštine AP Vojvodine.
Izjave | Nedelja, 02. 08. 2020. | Komentara: 0

Bogaroški: Rešiti nadležnost i finansiranje Vojvodine

Rano je govoriti o tome da li će Vojvođanski front biti deo vladajuće koalicije, ali tu mogućnost ne isključujemo, ako bude poziva za te razgovore, izjavio je danas Branislav Bogaroški, pokrajinski poslanik Lige socijaldemorkata Vojvodine, članice Vojvođanskog fronta.
Saopštenja | Petak, 31. 07. 2020. | Komentara: 0

Pre 75 godina konstituisana Autonomna Pokrajina Vojvodina

Pre 75 godina Skupština izaslanika naroda Vojvodine konstituisala je Vojvodinu kao autonomni politički entitet. Antifašistička borba građana Vojvodine u Drugom svetskom ratu stvorila je zdrave temelje za konstituisanje ravnopravne političke autonomije u okviru Srbije i Jugoslavije. ARHIVA VESTI (izaberite datum):


facebook