Blog | mr Maja Sedlarević

 
 
Izbori u LSV
mr Maja Sedlarević | Utorak, 26. 02. 2019. | Komentara: 0

ZASTAVA VOJVODINE - IDENTITET I OBAVEZA

U sredu, 27. februara 2019. godine navršava se petnaest godina od donošenja odluke o zastavi AP Vojvodine, one prave i zvanične. 

Čak i danas, deceniju i po kasnije postojanje i isticanje zastave AP Vojvodine, pokazalo se, predstavlja ozbiljno političko pitanje i, za neke, kontroverzu. Upravo zato, korišćenje zvanične zastave Vojvodine čini se posebno važnim za postojanje i izgradnju vojvođanskog identiteta, ali, sa ove vremenske distance, slobodno se tako može reći, i pitanje na kome će se upravo i rušiti ne samo identitet, nego i subjektivitet Vojvodine, pa čak i njena ustavna prava.

Činjenice o zastavi Vojvodine

Zastava AP Vojvodine postoji od februara 2004. godine, kada je 27. februara 2004. godine, Skupština AP Vojvodine usvojila Odluku o zastavi AP Vojvodine. 

Njeno postojanje i isticanje definisano je u skladu sa Ustavom Republike Srbije (Član 183, Stav 4), Statutom AP Vojvodine (Službeni list APV br. 17/2009), Zakonom o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS br. 129/2007), Odlukom o zastavi AP Vojvodine (Službeni list APV br.2/2004 i 18/2009) i Pokrajinskom skupštinskom odlukom o Skupštini AP Vojvodine (Službeni list APV br. 5/2010 i 8/2010) i Pokrajinska skupštinska odluka o izgledu i korišćenju simbola i tradicionalnih simbola Autonomne pokrajine Vojvodine ("Službeni list Autonomne Pokrajine Vojvodine", broj 51/2016).
Sve ovo mora da se istakne da bi se pokazalo da je napad na zastavu Vojvodine, u stvari, napad na AP Vojvodinu, Republiku Srbiju i njen Ustav.

II deo – Šta zastava Vojvodine znači?

Zna se da je evropska tradicija da regije imaju svoje simbole, uključujući i zastave. Vojvođanska zastava, ova prava, u bojama je srbijanske trobojke da bi se pokazalo to da je Vojvodina u Republici Srbiji. S druge strane, boje nisu proporcionalne, tj. nisu srazmerne, nisu jednake širine iz jednostavnog razloga što su jednakih širina zastave nacionalne, tako se barem pokazalo u evropskoj tradiciji, a ovo je regionalna zastava. Tri žute zvezdice postavljene u krugu na centru plavog šireg polja predstavljaju tri istorijske i današnje regije u Vojvodini, Srem, Banat i Bačku, čime se pocrtava, ne samo težnja za decentralizacijom unutar Srbije nego i unutar same Vojvodine, kao i za evropskim tradicijama na osnovu kojih se i došlo do ovog rešenja zastave. 

III deo – Zašto smo insistirali i istrajali u borbi da Vojvodina dobije svoju zastavu i svoj grb?

Sve ono što nema simbol/obeležje ne postoji. 
Ova zastava brani vojvođansko pravo na različitost, a to je upravo uvek bilo bogatstvo kojim se i ponosimo i koje je naš potencijal.

Upravo zbog toga, Vojvodina ovakva kakva je, od 1848. godine do danas, promenila je niz svojih svojih odličja i karakteristika, sastav stanovništva, bila je u više različitih državnih uređenja, mora da bude i treba da bude, mesto razumevanja, mesto najmultietničnije sredine na tlu Evrope, višejezičnosti i jednakosti svih građanki i građana, bez obzira na nacionalnu, versku, zavičajnu ili bilo koju drugu pripadnost.
I baš zbog toga, svaki napad na zvaničnu zastavu Vojvodine napad je na svakog/svaku od nas.

Poštujući sve zastave, posebno ističemo i tražimo poštovanje zastave Vojvodine. Pod našom zastavom su dobrodošli svi koji žele ravnopravnost svih građanki i građana, solidarnost i pravdu.

IV deo – Zašto desničari i ultranacionalisti ne priznaju i napadaju zastavu Vojvodine godinama unazad?

Januara 2013. godine, a to nije bio usamljen slučaj, nego samo najekstremniji, bili smo svedoci učestalih napada i skrnavljenja zastave Vojvodine. Naravno, ovako nešto je nedopustivo. I u periodu pre toga dešavalo se da zastava Vojvodine bude kradena ili uništavana, jer postoje ekstremističke grupe i pojedinci kojima je smetala i smeta. Ipak, po izveštajima MUP-a Republike Srbije o stanju bezbednosti na teritoriji AP Vojvodine, ovo se dešavalo retko, svega nekoliko puta godišnje. Međutim, ekstremisti u ovoj zemlji jačaju i postaju sve opasniji, upravo zbog toga jer se njihovo ponašanje toleriše i ne sankcioniše. Ne može a da se ne primeti da se njihovo delovanje pojačalo i postalo vidljivije upravo sa dolaskom na vlast desnih, konzervativnih snaga 2012. godine. Tako se početkom te 2013. godine desio čitav niz skidanja, cepanja i paljenja zastave Vojvodine. Počinioci nisu sankcionisani, naravno.

V – Usvajanje dodatnih (tzv. tradicionalnih) simbola

Odmah posle izbora aprila 2016. godine, kada su te iste desničarske, konzerativne snage preuzele vlast i u AP Vojvodini, umesto da prva stvar koju je trebalo da urade bude predlaganje Zakona o finansiranju nadležnosti AP Vojvodine,  brže bolje su se potrudili da usvoje odluku o upotrebi tzv. tradicionalne zastave i tradicionalnog grba. Ne sme se zaboraviti da je tom prilikom učinjen i vrlo ozbiljan pravni propust, te tzv. tradicionalna zastava čak ni ne izgleda onako kako je opisana u Statutu AP Vojvodine! 
Evropska je praksa, kao što sam već rekla,da regioni imaju svoje simbole, ali ne i da imaju paralelne simbole i ja nikad u praksi nisam srela niti znam za bilo koju teritorijalnu jedinicu koja ima paralelne simbole u upotrebi kako je to danas u Vojvodini!
Vojvodina ovakva kakva jeste, a mnogo se promenila od 1848. do danas, još uvek jeste i treba da bude region tolerancije, region i ravnopravnosti ali i jednakosti svih građanki i građana koji u njoj žive. To se usvojenim tradicionalnim simbolima ne pokazuje. 

Razlika između dve zastave jeste razlika između dva koncepta. Zvanična predstavlja region, tradicionalna ili istorijska predstavlja samo većinski narod.


VI – Selektivna primena odluke o isticanju simbola

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o izgledu i korišćenju simbola i tradicionalnih simbola AP Vojvodine, primena zastave i tradicionalne zastave je izjednačena. Obe zastave ističu se istovremeno, sa zastavom Republike Srbije, a uvedena je i sankcija za ne primenjivanje odluke o korišćenju i isticanju simbola APV.
 
Međutim, činjenica je da u više vojvođanskih lokalnih samouprava zastave ili nisu istaknute, ili je istaknuta samo jedna, ili se, ‘po potrebi’ zastave skidaju i postavljaju. Mere koje su propisane da ih Pokrajinski sekretarijat za upravu i propise preduzima i da kontroliše primenu skupštinske odluke u praksi pokazalo se  - ne primenjuju se i sankcije za neisticanje zastave se ne izriču.
 
Odnos prema vojvođanskoj zastavi je odnos prema vojvođanskim institucijama i nedopustivo je da on bude prepušten na milost i nemilost političkim strankama ili lokalnim moćnicima.

I, ne mogu a da se ne zapitam iznova i iznova šta je sledeće – da li će se ukidati jezici koji su u službenoj upotrebi a nisu srpski, da li će se ukidati zagarantovana prava svih drugih i drugačijih, da li će se zaista uvoditi i ne tako davno najavljivane jezičke patrole, da li će se menjati uređenje AP Vojvodine. Jer sve ovo deluje samo kao početak jednog ružnog kraja.

(NAPOMENA: Više informacija o zastavi Vojvodine možete pronaći na sajtu www.zastavavojvodine.com)

Autorka je pokrajinska poslanica 
i članica Glavnog odbora LSV


Ana Pataki | Sreda, 21. 08. 2019. | Komentara: 0
Učešće žena u svetu preduzetništva - borba Davida protiv Golijata?
Prema rezultatima istraživanja i analize koje je uradila Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED ) za potrebe Kancelarije UN Women , ukazalo se na rezultate podsticaja koje država daje za oblast preduzetništva i porbleme koji su tom prilikom uočeni. 
Pre svega, rezultati projekta „Rodna analiza ekonomskih programa i finansijskih mera u Srbiji“ ukazali su da su žene vlasnice svega 31% preduzetničkih radnji/firmi u Srbiji. Među preduzećima koja su do sada dobila bilo kakva finansijska sredstva na konkursima za podršku razvoju biznisa, tek je svaka peta vlasnica.
Nevena Subotić | Četvrtak, 15. 08. 2019. | Komentara: 0
Vučić i žene, Maša i Medved, Ivica i Marica, Romeo i Julija - Tragedija ili bajka? Ne znam da li je Srbija ikada imala na čelu vođu koji je sa većim prezirom tretirao žene, a da budemo pošteni, i ostatak podanika.

Njegov, u najmanju ruku, nespretan odnos sa ženama iz svog okruženja nije toliko iskočio u prvi plan jer smo zatrpani ostalim neprimerenim rečenicama koje svakadnevno izgovori prvi čovek Srbije, pa se u moru svega toga teško izdvaja neka tema.
Ana Pataki | Nedelja, 04. 08. 2019. | Komentara: 0
Mere socijalne zaštite problematične U toku juna 2019. godine, grupa nevladinih organizacija tražila je podršku za izmenu Nacionalne strategije socijalne zaštite. Među razlozima za ovu inicijativu, navedeno je između ostalog da je tekst predložen javnosti problematičan, te da su hiljadama građanki i građana uskraćena prava – inače garantovana ratifikovanim instrumentima, uz ustavno načelo socijalne pravde. 

facebook