Ciljevi

 
 
Pokrenimo Vojvodinu
Ciljevi LSV

Ciljevi LSV

Ciljevi LSV

Gradimo društvo uspostavljeno na normama pravne države, tolerancije, oslobođeno fašizma i verskog fanatizma, zasnovano na poštovanju ljudskih prava i borbi protiv svih oblika diskriminacije. Multietničko, multikonfesionalno i multijezično društvo, u kojem je socijalna i zdravstvena zaštita dostupna svima.

Zalažemo se za društvo u kojem funkcioniše parlamentarna demokratija, u kome su svi građani i građanke jednaki bez obzira na bilo koju vrstu pripradnosti.

Tražimo promenu Ustava, kako bi postavili osnove za izgradnju Srbije kao savremene demokratske države, kako bi se vlast decentralizovala i kako bi AP Vojvodini bila vraćena puna autonomija.

Zahtevamo zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, izvorne prihode i sopstvenu imovinu AP Vojvodine.

Želimo decentralizaciju, a uz jačanje srednjeg nivoa vlasti, želimo i jačanje lokalne samouprave.

Želimo da Republika Srbija prihvati evropske vrednosti i postane deo evropske porodice. Državu sa miroljubivom spoljnom politikom, koja je u funkciji građanki i građana, u kojoj se vodi računa o zaštiti životne sredine i održivom razvoju.

Želimo i borićemo se za društvo u kojem će mladi biti ravnopravni sa svim drugim kategorijama društva, a njihovo dostojanstvo biti zagarantovano socijalnom, pravnom i ekonomskom sigurnošću.
Rodna ravnopravnost mora biti stvarnost, a ne ideal.

Tražimo bolje uslove za razvoj za poljoprivrede, ali i razvoj malih i srednjih preduzeća i porodični biznis.
Pružamo podršku sindikalizmu, solidarnosti i sveopštem razvoju.

Naša politika počiva na sledećim principima i načelima:

RAVNOPRAVNOST - Ne tražimo jednakost nego ravnopravnost. Građanke i građani treba da budu ravnopravni. Pojedinci i pojedinke treba da su ravnopravni pred zakonom i Ustavom, da imaju jednaka prava i obaveze bez obzira na polnu, nacionalnu, versku, zavičajnu i bilo koju drugu pripadnost, političko, seksualno, profesionalno i bilo koje drugo opredeljenje.
Ravnopravno učestvovanje u političkom i društvenom životu. Ravnopravnost se zasniva na jednakom dostojanstvu za sve ljude. Svim građanima i građankama Vojvodine mora biti garantovana potpuna ravnopravnost, fizička, imovinska i pravna sigurnost, bez obzira na nacionalnu, versku, zavičajnu, rasnu, polnu i bilo koju drugu pripadnost.

SLOBODA - Slobodno mislimo i govorimo. Slobodno se krećemo i nastanjujemo. Slobodno govorimo svoj jezik. Slobodno se opredeljujemo po bilo kojoj osnovi. Slobodno se okupljamo i povezujemo.
Slobodno biramo partnere. Poštujemo svačije slobode. Slobodno izražavamo svoje ideje. Slobodno iskazujemo svoja uverenja. Slobodno se informišemo. Sloboda pojedinca ili pojedinke ograničena je samo slobodom drugog/druge. Građanima Vojvodine mora se garantovati pravo i sloboda povezivanja sa drugima u cilju organizovanja promocije i zaštite svojih kolektivnih prava i uživanja kolektivnih sloboda.

PRAVIČNOST - Pravda je univerzalna vrednost, a pravičnost je princip uređenja odnosa u društvu. Pojedinac ili pojedinka ima pravo na nepristrasnu i efikasnu sudsku zaštitu. Ista prava imaju svi ljudi bez obzira na nacionalnu, konfesionalnu, rasnu, socijalnu, zavičajnu ili bilo koju drugu pripadnost. Vojvodina mora imati jasno definisane veze sa državom Srbijom ili sa širom državnom zajednicom u kojoj bi se nalazila. Zbog toga, Vojvodina treba da ima svoje predstavničko zakonodavno telo.

SOLIDARNOST - Jedna je od osnovnih vrednosti socijaldemokratije. Njenim punim ostvarivanjem sprečava se da ugrožene grupe ostanu usamljene u borbi za svoj bolji položaj. Naš cilj, zasnovan na principu solidarnosti, je postizanje promena u društvu napuštanjem neravnopravnosti različitih društvenih grupa i postizanje političke, ekonomske, socijalne i kulturne demokratije.

SOCIJALNA PRAVDA - Smatramo da se, osim političke, svim građanima mora garantovati i socijalna i ekonomska sigurnost. Socijalna država jeste država koja svojim ekonomskim razvojem eliminiše bedu i siromaštvo, a svojom socijalnom poitikom ostvaruje socijalnu sigurnost i pravednost, eliminiše nejednakost, sprečava privilegije i štiti sve ugrožene kategorije stanovništva, uvažavajući principe solidarnosti i uzajamnosti.

TOLERANCIJA - Tolerantnost je naša najizraženija odlika. Prihvatanje i saradnja sa drugima i drugačijima, koji su drugačije pripadnosti i opredeljenja bilo koje vrste, naša je vrednost. Nenasilno rešavanje konfilikata i uzdržavanje od bilo koje vrste nasilja naš je princip. Svako ima pravo na različito mišljenje i iskazivanje svojih stavova, a, isto tako, svako bi trebalo da ima obavezu da to pravo drugog i poštuje. Uvažavajući sve razlike i prihvatajući ih kao univerzalnu vrednost, vekovima živimo na ovim prostorima. Tolerancija je drugo ime za Vojvodinu, ali i za svakog/svake od nas ponaosob.

facebook