Blog | Administrator

 
 
Pokrenimo Vojvodinu
mr Maja Sedlarević | Subota, 29. 02. 2020. | Komentara: 0

Građani da se pitaju i odlučuju!

Živimo u vremenima pomerenih/promenjenih vrednosti, u kojima pravila ponašanja, značaj institucija i kolektivna solidarnost gube na značaju ili ih gotovo i nema. Stoga, važno je znati i zapamtiti kako bi šta trebalo (i moralo) da funkcioniše da bi ovo društvo funkcionisalo i bilo u korist građanki i građana.

Princip supsidijarnosti, jedan od principa na kome počiva funkcionisanje Evropske unije, upravo je princip po kome se vlast spušta na najniže nivoe, tako da bude što bliža i pristupačnija građankama i građanima. Po ovom principu, sve što može da se reši na nivou mesne zajednice rešava se građanima u komšiluku – u kancelariji mesne zajednice (preuzimanje ličnih dokumenata, overa potrebnih papira, podnošenje zahteva i slično), sve što bi trebalo da se reši na nivou lokalne samouprave rešava se na ovom nivou, sve ono što je relevantno za regionalni nivo realizuje se u pokrajinskoj administraciji, a samo one stvari koje se tiču države u njenoj su i nadležnosti (poput monete, vojske, spoljne politike i sl). Upravo zbog toga, u najskorijem periodu MORA doći do decentralizacije vlasti, primene principa supsidijarnosti i spuštanja vlasti na regionalni, lokalni i novo odlučivanja i većih nadležnosti mesnih zajednica.

Jedna od nadležnosti za koju se zalažu Liga socijaldemokrata Vojvodine i Vojvođanski front jeste i pravo mesnih zajednica da sredstva koja ostavare kroz porez na imovinu fizičkih lica, samodoprinos i drugo budu usmerena za projekte za koje se odluče građanke i građani koji su stanovnici ili imaju nepokretnosti na teritoriji te mesne zajednice. Samo neposrednim izjašnjavanjem stanovnici nekog sela ili prigradskog naselja mogu direktno rešavati svoje probleme i unapređivati kvalitet svog života i razvoj mesta iz koga su. Niko od samih građana ne zna bolje šta treba uraditi u njihovoj ulici, kvartu, mestu, šta im je potrebno i važno za njihovu lokalnu sredinu.

Najjednostavniji put za to je da lokalna samouprava utvrdi jasna pravila na koji način saveti mesnih zajednica i zainteresovane grupe građana mogu da predlože relevante predloge projekata, utvrdi spiskove onih građana koji imaju pravo glasa u određenoj lokalnoj sredini i u budžetu opredeli sredstva za realizaciju projekata za koje se na neposrednom izjašnjavanju odluče – građani.

Na ovaj način postići će se višestruki efektat – stanovništvo nekog mesta samo će doneti odluku na koji način i u kom smeru će se razvijati to mesto i rešavati problemi i potrebe u njemu, a sa druge strane, na ovaj način podstiče se ravnomerni razvoj svih mesta na teritoriji jedne lokalne samouprave.
Da bi se ovo realizovalo, potrebno je da lokalna samouprava donese odluku o budžetskim sredstvima namenjenim projektnim aktivnostima lokalnih sredina sa svoje teritorije, kao i jasna pravila po kojima će se ta sredstva opredeljivati, da se gradska uprava u mnogome okrene mesnim zajednicama i uspostavi drastično bolju i efikasniju komunikaciju sa njima, a da same mesne zajednice uzmu mnogo aktivnije učešće u kreiranju i realizovanju projekata na dobrobit i korist onih koji u toj lokalnoj sredini žive. Samo na taj način svi ćemo živeti bolje.Nevena Subotić | Četvrtak, 11. 02. 2021. | Komentara: 0
Pušenje ili svinje odlučite sami Činjenica da je cena svinjetine niža od  pakle najjeftinijih cigara privukla je pažnju nekoliko medija, proizvođači to i sami znaju, javnost nije mnogo obratila pažnju na tu činjenicu, a država... Država se po ovom pitanju, za sada, ne oglašava. Od Srbije koja je još od davnina poznata po svinjarstvu na dobrom smo putu da ovu granu proizvodnje potpuno izgubimo.
Nevena Subotić | Sreda, 26. 02. 2020. | Komentara: 0
Harvey Weinstein otpremljen u zatvor, neka se spremi Jutka Ozbiljniji pristup ovom slučaju od strane sudova, političara, medija, javnosti, sa druge strane pokazao bi da će svaka žena koja se odupre nasilju, prijavi nasilnika, ili trpi ovakvu vrstu nasilja imati maksimalnu podršku i zaštitu zakonom propisanih organa i ustanova, kao i podršku okoline i javnosti. 
Olena Papuga | Nedelja, 09. 02. 2020. | Komentara: 0
Za žene se bore (samo) žene?
Na marginama političke borbe između vladajuće stranke i prave, odnosno „lažne“ opozicije, da li su i koliko uslovi za održavanje izbora fer, odigrava se tiha borba za veće učešće žena na mestima odlučivanja. 
Povod za ovu inicijativu bile su izmene Zakona o izboru narodnih poslanika, kao i Zakona o lokalnim izborima, čime su se stvorili uslovi da svi narodni poslanici predlože svoje amandmane. 


facebook