Organizacija

 
 
Izbori u LSV
Biografija

Dušan Jakovljev

Član Predsedništva i predsednik Političkog saveta
Lige socijaldemokrata Vojvodine

Rođen je 30. jula 1951. godine u Srpskom Itebeju. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zrenjaninu. Studirao je sociologiju u Beogradu. Bio je glavni i odgovorni urednik bibliotečkih izdanja Biblioteke u Zrenjaninu. Autor je projekata Fond "Todor Manojlović" i Fond "Borislav Mihajlović Mihiz" koji svake godine sa Srpskom čitaonicom u Irigu dodeljuje nagradu za dramsko stvaralaštvo. Pokrenuo je više edicija, a objavljivao je tekstove u domaćoj periodici.

Od septembra 2000. godine bio je savezni poslanik i šef Poslaničke grupe "Vojvodina" u parlamentu Državne zajednice Srbije i Crne Gore. Bio je i u sastavu delegacije Srbije i Crne Gore u parlamentu Saveta Evrope, gde je bio angažovan u Komitetu za kulturu, nauku i obrazovanje i Komitetu za zaštitu životne sredine, lokalna i regionalna pitanja. Od 2003. godine bio je i potpredsednik Izvršnog veća APV, a 2004. godine na ovu funkciju imanovan je i u drugom mandatu, a zatim i u trećem, od 2008. do 2012. godine.

U Ligi socijaldemokrata Vojvodine je od 1997. godine do danas član Glavnog odbora LSV. Četiri puta je bio biran za predsednika opštinskog, odnosno gradskog odbora LSV Zrenjanin, u dva mandata je bio član Izvršnog odbora Glavnog odbora LSV, kao i predsednik Statutarne komisije LSV. Za potpredsednika LSV izabran je na IV redovnom kongresu LSV u decembru 2001. godine. Na ovu funkciju reizabran je i na narednom kongresu, u decembru 2005. godine. Na VI Kongresu LSV održanom u decembru 2008. godine izabran je za predsednika Političkog saveta LSV.

Na izborima održanim 6. maja 2012. izabran je za poslanika, a zatim je 22. juna izabran i za potpredsednika Skupštine AP Vojvodine.

facebook